Tenisová prípravka - Deti do 10r.

Skupina HTO   

Hráčske poplatky na letnú sezónu 2020 boli odsúhlasené výborom TK Slovan vo výške 200 €/mesiac

Mesačný poplatok, zahŕňa nasledujúce tréningové jednotky v týždennom rozsahu:

Všetci hráči, majú možnosť si doobjednať hodiny mimo tréningového procesu na individuálne tréningy. Kurty si môžu hráči objednať jednorazovými alebo celosezónnymi rezerváciami, cez rezervačný systém, podľa platných pravidiel schválených výborom TK Slovan na danú sezónu.

Všetci hráči sú povinní uhradiť ročný členský poplatok vo výške 50 € deti do 10 rokov, resp. 100 € pre hráčov nad 10 rokov. Hráčske poplatky je nutné uhradiť bez ohľadu na počet absolvovaných tréningov.

Tréningy:

osobne: tréner Tomáš Škoda

telefonicky: 0915 754 074

mailom: pripravka.slovan@gmail.com

Rozpis platieb na letnú sezónu 2020:

do 31.3.2020 úhrada vo výške 350 €
do 10.4.2020 úhrada vo výške 140 €
do 10.5.2020 úhrada vo výške 140 €
do 10.6.2020 úhrada vo výške 140 €
do 10.7.2020 úhrada vo výške 140 €
do 10.8.2020 úhrada vo výške 140 €

Platba môže byť uhradená osobne na sekretariáte klubu alebo na účet číslo: SK8609000000000179070155 a do poznámky treba vždy uviesť "Meno dieťaťa - Tenisova pripravka".