OZNAM PRE ČLENOV A KLIENTOV TK SLOVANZ dôvodu nevyhnutného dodržiavania zvýšených hygienických opatrení, výbor TK Slovan rozhodol že, zimná sezóna bude ukončená ku dňu 11.3.2020 a hranie na kurtoch sa obnoví po ukončení prípravy vonkajších kurtov na letnú sezónu.

Týmto sa nám dúfame podarí úspešne preklenúť obdobie šírenia vírusu COVID-19 a pri priaznivom počasí zahájiť letnú sezónu skôr.

Rezervácie , ktoré boli urobené cez kredit budú refundované späť na kredit a sumy za zrušené celosezónne rezervácie budú zohľadnené pri výpočte sumy za ďalšiu sezónu.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme ale je v našom najlepšom záujme aby sme ochránili zdravie našich členov a klientov v tomto období.

Za porozumenie ďakujeme.

Milí športoví a tenisoví priaznivci 

VÍTAM VÁS NA NAŠICH STRÁNKACH

Dúfam, že tu nájdete všetky informácie a novinky o našom klube. Bol by som rád, keby ste tieto riadky považovali za pozvánku do nášho pekného a príjemného areálu.

Ďalej by som sa chcel poďakovať našim sponzorom, ktorí prispievajú k tomu, že v našom klube môžu aj v tejto ekonomicky menej priaznivej dobe vyrastať nové tenisové talenty.

MILOSLAV MEČÍŘ, predseda klubu 

Areál TK SLOVAN BRATISLAVA 

ČO VŠETKO U NÁS NÁJDETE?

  • 9 antukových dvorcov počas letnej sezóny
  • 3 dvorce, pevný povrch(novacrylic) nafukovacie haly
  • 3 dvorce, antukový povrch nafukovacie haly
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
Areál tenisového klubu TK SLOVAN BRATISLAVA
+ zobraziť pôdorys areálu, vstupy