REKREAČNÝ

   tenis

Letná sezóna trvá od 17.4.2017 do 30.9.2017

Členovia :

1. na základe rezervácie zakúpenej na celú sezónu ( úhrada do 31.3.2017)

2. na základe jednorazovej rezervácie v rezervačnom systéme podľa cenníku pre členov

3. na vytvorenie rezervácie je potrebné dobitie kreditu, prípadne úhrada v hotovosti u sekretára alebo na recepcii klubu

4. podmienky jednorazovej rezervácie:

5. členovia sú povinní uhradiť členské pred prvým hraním, inak do konca kalendárneho roka

Nečlenovia :

1. na základe rezervácie zakúpenej na celú sezónu ( úhrada do 31.3.2017)

2. na základe jednorazovej rezervácie v rezervačnom systéme podľa cenníku pre nečlenov

3. po úhrade v hotovosti u sekretára alebo na recepcii klubu