ŠTRUKTÚRA

   klubu TK Slovan Bratislava

TK Slovan je občianske združenie, ktoré bolo založené ako pokračovateľ TJ Slovan, v súčasnosti mu predsedá Miloslav Mečíř, olympijsky víťaz zo Soulu z roku 1988.

Má 150 kmeňových členov, ktorí majú rozhodovacie právo na výročnej členskej schôdzi konanej raz ročne.

Výbor TK sa skladá z deviatich členov, ktorí sú volení na dvojročné obdobie.

V súčasnosti je zloženie výboru nasledovné:

Predseda: Miloslav Mečíř

Výbor zasadá raz za dva týždne, zápisnice z jednotlivých zasadnutí sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte klubu.