ZÁVODNÝ

   tenis

Hráčske poplatky odsúhlasené výborom TK Slovan na sezónu 2019/2020

Mesačný poplatok 410,- eur zahŕňa skupinové tenisové tréningy v rozsahu 4,5-7 hodín týždenne, podľa zaradenia do jednotlivých skupín (v poplatku je zahrnutý poplatok za dvorec , tréner, lopty , 2- 3x týždenne skupinová kondičná príprava) Kurty na individuálne tréningy si hráči môžu doobjednať celosezónnymi rezerváciami , alebo cez rezervačný systém po dobití kreditu.

Hráčom spĺňajúcim kritéria STZ na zaradenie do Reprezentácie príp. CTM je poskytovaná dotácia od klubu, na základe ktorej sú ich mesačné hráčske poplatky upravené.

Hráči majú možnosť si doobjednať hodiny mimo tréningového procesu na individuálne tréningy :

Všetci hráči sú povinní uhradiť ročný členský poplatok vo výške 100 eur, resp. 50 eur deti do 10 rokov.

Hráčske poplatky je nutné uhradiť bez ohľadu na počet absolvovaných tréningov.

Hráčom spĺňajúcim kritéria STZ na zaradenie do Reprezentácie príp. CTM , bude poskytnutý kredit, na základe ktorého si budú môcť rezervovať dvorce za tých istých podmienok ako počas letnej sezóny.

Hodnota kreditov pre hráčov:

Reprezentanti : 700,-

CTM : 450,-

*podmienkou na získania kreditu a zliav z poplatkov je :

Reprezentanti:

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 7h / 5

Počet detí na kurte : 2-3

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 3h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 4,5h

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu* :

Do 25.9.2019 810,-eur

Do 10.10.2019 0,-eur / 275,-eur

Do 10.11.2019 0,-eur / 275,-eur

Do 10.12.2019 0,-eur / 275,-eur

Do 10.1.2020 0,-eur / 275,-eur

Do 10.2.2020 0,-eur / 275,-eur

Do 10.3.2020 0,-eur / 275,-eur

CTM:

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 7h / 5

Počet detí na kurte : 2-3

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 3h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 4,5h

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu* :

Do 25.9.2019 810,-eur

Do 10.10.2019 165,-eur / 110,-eur

Do 10.11.2019 165,-eur / 110,-eur

Do 10.12.2019 165,-eur / 110,-eur

Do 10.1.2020 165,-eur / 110,-eur

Do 10.2.2020 165,-eur / 110,-eur

Do 10.3.2020 165,-eur / 110,-eur

Hráči , nezaradení do vyššie uvedených skupín:

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 5,5h / 4

Počet detí na kurte : 3-4

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 2h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 3-4h

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu :

Do 25.9.2019 810,-eur

Do 10.10.2019 275,-eur / 0,-eur

Do 10.11.2019 275,-eur / 0,-eur

Do 10.12.2019 275,-eur / 0,-eur

Do 10.1.2020 275,-eur / 0,-eur

Do 10.2.2020 275,-eur / 0,-eur

Do 10.3.2020 275,-eur / 0,-eur