ZÁVODNÝ

   tenis

Hráčske poplatky odsúhlasené výborom TK Slovan na zimnú sezónu 2018/2019

Mesačný poplatok 380,- eur zahŕňa skupinové tenisové tréningy v rozsahu 4,5-7 hodín týždenne, podľa zaradenia do jednotlivých skupín (v poplatku je zahrnutý poplatok za dvorec , tréner, lopty , 2- 3x týždenne skupinová kondičná príprava)

 

Kurty na individuálne tréningy si hráči môžu doobjednať celosezónnymi rezerváciami , alebo cez rezervačný systém po dobití kreditu.

 

Hráčom spĺňajúcim kritéria STZ na zaradenie do Reprezentácie príp. CTM je poskytovaná dotácia od klubu,   na základe ktorej sú ich mesačné hráčske poplatky upravené.

 

 Hráči majú možnosť si doobjednať hodiny mimo tréningového procesu na individuálne tréningy :

Všetci hráči sú povinní uhradiť členský poplatok na rok 2019 vo výške 100 eur, resp. 50 eur deti do 10 rokov.

 

Hráčske poplatky je nutné uhradiť bez ohľadu na počet absolvovaných tréningov.

 

Hráčom spĺňajúcim kritéria STZ na zaradenie do Reprezentácie príp. CTM , bude poskytnutý kredit, na základe ktorého si budú môcť rezervovať dvorce za tých istých podmienok ako počas letnej sezóny.

 

Hodnota kreditov pre hráčov:

Reprezentanti : 700,-

CTM : 450,-

 

*podmienkou na získania kreditu a zliav z poplatkov je :

- záväzná objednávka individuálnych hodín s trénerom TK Slovan v objeme podľa   odporučenia

- registrácia v TK Slovan

- podpis zmluvy do 30.10.2021

 

Reprezentanti :

 

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 7h / 5

Počet detí na kurte : 2-3

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 3h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 4,5h

 

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu* :

 

Do 15.9.2018                        780,-eur

Do 30.9.2018                         0,-eur / 250,-eur

Do 30.10.2018                      0,-eur / 250,-eur

Do 30.11.2018                     0,-eur / 250,-eur

Do 31.12.2018                      0,-eur / 250,-eur

Do 31.1.2019                       0,-eur / 250,-eur

Do 28.2.2019                         0,eur / 250,-eur

Do 31.3.2019                       0,-eur / 250,-eur

 

CTM :

 

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 7h / 5

Počet detí na kurte : 2-3

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 3h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 4,5h

 

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu* :

 

Do 15.9.2018                  780,-eur

Do 30.9.2018                  150,-eur / 100,-eur

Do 31.10.2018              150,-eur / 100,-eur

Do 30.11.2018              150,-eur / 100,-eur

Do 31.12.2018              150,-eur / 100,-eur

Do 31.1.2019                150,-eur / 100,-eur

Do 28.2.2019                  150,-eur / 100,-eur

Do 31.3.2019                150,-eur / 100,-eur

 

 

Hráči , zaradení do CTM rozhodnutím trénerskej rady TK Slovan :

 

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 5,5h / 4

Počet detí na kurte : 3

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 3h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 3-4h

 

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu :

Do 15.9.2018                  780,-eur

Do 30.9.2018                  190,-eur / 60,-eur

Do 31.10.2018              190,-eur / 60,-eur

Do 30.11.2018              190,-eur / 60,-eur

Do 31.12.2018              190,-eur / 60,-eur

Do 31.1.2019                190,-eur / 60,-eur

Do 28.2.2019                  190,-eur / 60,-eur

Do 31.3.2019                190,-eur / 60,-eur

 

Hráči , nezaradení do vyššie uvedených skupín :

 

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 5,5h / 4

Počet detí na kurte : 3-4

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 2h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 3-4h

 

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu :

Do 15.9.2018                  780,-eur

Do 30.9.2018                  250,-eur / 0,-eur

Do 31.10.2018              250,-eur / 0,-eur

Do 30.11.2018               250,-eur / 0,-eur

Do 31.12.2018              250,-eur / 0,-eur

Do 31.1.2019                250,-eur / 0,-eur

Do 28.2.2019                  250,-eur / 0,-eur

Do 31.3.2019                250,-eur / 0,-eur

 

Mladší žiaci ,,A“  250,-

 

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 4,5h / 3

Počet detí na kurte : 3-4

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 2h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 3h

 

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu :

Do 15.9.2018                  450,-eur

Do 30.9.2018                  155,-eur / 20,-eur

Do 31.10.2018              155,-eur / 20,-eur

Do 30.11.2018              155,-eur / 20,-eur

Do 31.12.2018              155,-eur / 20,-eur

Do 31.1.2019                155,-eur / 20,-eur

Do 28.2.2019                  155,-eur / 20,-eur

Do 31.3.2019                155,-eur / 20,-eur

 

 

HTO 230,-

 

Počet hodín tenisu/počet tréningov týždenne : 3h / 2

Počet detí na kurte : 4

Počet hodín kondičnej prípravy/počet tréningov týždenne : 2h

Nie je zahrnuté v poplatku :

Počet doporučených individuálnych hodín /tréningov týždenne : 2-3h

 

Rozpis platieb / výška zľavy resp. dotácie od klubu :

Do 15.9.2018                  450,-eur

Do 30.9.2018                  155,-eur / 0,-eur

Do 31.10.2018              155,-eur / 0,-eur

Do 30.11.2018              155,-eur / 0,-eur

Do 31.12.2018              155,-eur / 0,-eur

Do 31.1.2019                155,-eur / 0,-eur

Do 28.2.2019                  155,-eur / 0,-eur

Do 31.3.2019                155,-eur / 0,-eur

 

Podpisom akceptujem vyššie uvedené podmienky na obdobie od 15.10.2018-15.4.2019