Preskočiť na obsah

Mládež (10 – 18 rokov)

Hráči zaradení do kategórie súťažného tenisu sú u nás v klube rozdelení podľa výkonnosti a veku do zodpovedajúcich skupín. Na základe ich zaradenia do jednotlivých skupín sú určené poplatky za tréningový proces, ktorý je prispôsobený veku a výkonnosti hráčov a skupín.

Všetci hráči majú možnosť si doobjednať hodiny mimo tréningového procesu na individuálne tréningy. Kurty si môžu hráči objednať jednorazovými alebo celosezónnymi rezerváciami cez rezervačný systém, podľa platných pravidiel schválených výborom TK Slovan na danú sezónu. Všetci hráči sú povinní uhradiť ročný členský poplatok vo výške 150 € pre hráčov nad 10 rokov, resp. 50 € pre deti do 10 rokov. Hráčske poplatky je nutné uhradiť bez ohľadu na počet absolvovaných tréningov.

Scroll Up