Prenájom dvorcov

Klub ponúka prenájom dvorcov nie len hráčom klubu, ale i širokej verejnosti. Členovia aj nečlenovia majú možnosť objednávať si kurty :

  • Jednorazovo, buď telefonicky (02/206 206 00), osobne na recepcii klubu alebo cez kredit v rezervačnom systéme po vytvorení užívateľského účtu a navýšení kreditu, (kredit je možné navýšiť v hotovosti na recepcii alebo prevodom na účet TK Slovan-Marketing s.r.o. IBAN SK60 0900 0000 0001 7907 0235
  • Celosezónnymi rezerváciami osobne, alebo mailom na zrubakova@tkslovan.sk, poprípade cez kontaktný formulár na našej stránke

Celosezónne rezervácie

Jednorazové rezervácie

Pravidlá celosezónnych rezervácií

  1. letná sezóna trvá 28 týždňov, t.j. 24 hraní, uhrádza sa 20 týždňov, 4 týždne nezahrnuté v platbe sú považované za prípadné náhrady za dážď alebo turnaje, to znamená, že za celosezónne rezervácie neodohrané v prípade dažďa a vopred plánovaných akcií nie sú poskytované náhrady.
  2. celosezónne rezervácie na zimnú sezónu sa uhrádzajú podľa počtu týždňov v predmetnej sezóne.
  3. rezervácie zrušené klubom z dôvodu konania sa turnajov a akcií nad rámec oznámených pred sezónou, budú nahradené.

Rezervačný systém na objednávanie kurtov slúži pre členov aj nečlenov, podmienky rezervácií sú uvedené priamo v rezervačnom systéme alebo vo VOP. Pre ďalšie informácie kontaktujte recepciu 02/206 206 00, alebo mailom na zrubakova@tkslovan.sk, poprípade cez kontaktný formulár na našej stránke.