Preskočiť na obsah

Prenájom dvorcov

Klub ponúka prenájom dvorcov nie len hráčom klubu, ale i širokej verejnosti. Členovia aj nečlenovia majú možnosť objednávať si kurty :

  • Jednorazovo, buď telefonicky (02/206 206 00), osobne na recepcii klubu alebo cez kredit v rezervačnom systéme po vytvorení užívateľského účtu a navýšení kreditu, (kredit je možné navýšiť v hotovosti na recepcii alebo prevodom na účet TK Slovan-Marketing s.r.o. IBAN SK60 0900 0000 0001 7907 0235
  • Celosezónnymi rezerváciami osobne, alebo mailom na zrubakova@tkslovan.sk, poprípade cez kontaktný formulár na našej stránke

Celosezónne rezervácie

Jednorazové rezervácie

Cenník kurtov pre zimnú sezónu (hard vnútri)

Deň/čas

Cena (€/hod)

Člen

Člen nad 65*

Nečlen

Pondelok -

Piatok

8:00 - 12:00

20€

18€

23€

12:00 - 15:00

20€

20€

23€

15:00 - 20:00

24€

24€

27€

Sobota - Nedeľa

8:00 - 20:00

20€

18€

23€

Cenník kurtov pre zimnú sezónu (hard vonku)

Deň/čas

Cena (€/hod)

Člen

Nečlen

Pondelok - Nedeľa

8:00 - 18:00

10€

12€

*členovia nad 65 rokov

Upozornenie! Pri uplatňovaní členskej ceny za kurt bude potrebná prítomnosť

najmenej 50% členov, v inom prípade bude cena za kurt ako pre nečlena.

Bez vyzvania je potrebné doplatiť rozdiel v cene za každé hranie, pri ktorom nie sú 

dodržané podmienky zľavy pre dôchodcov. Pri nedodržaní týchto podmienok bude 
rezervácia zrušená.

Cenník kurtov pre zimnú sezónu (antuka)

Deň/čas

Cena (€/hod)

Člen

Člen nad 65*

Nečlen

Pondelok -

Piatok

8:00 - 12:00

18€

16€

21€

12:00 - 14:00

18€

18€

21€

14:00 - 20:00

22€

22€

25€

Sobota - Nedeľa

8:00 - 20:00

18€

16€

21€

*členovia nad 65 rokov

Upozornenie! Pri uplaťňovaní členskej ceny za kurt bude potrebná prítomnosť

najmenej 50% členov, v inom prípade bude cena za kurt ako pre nečlena.

Bez vyzvania je potrebné doplatiť rozdiel v cene za každé hranie, pri ktorom nie sú

dodržané podmienky zľavy pre dôchodcov. Pri nedodržaní týchto podmienok bude

rezervácia zrušená.

Pravidlá celosezónnych rezervácií

  1. letná sezóna trvá 28 týždňov, t.j. 24 hraní, uhrádza sa 20 týždňov, 4 týždne nezahrnuté v platbe sú považované za prípadné náhrady za dážď alebo turnaje, to znamená, že za celosezónne rezervácie neodohrané v prípade dažďa a vopred plánovaných akcií nie sú poskytované náhrady.
  2. celosezónne rezervácie na zimnú sezónu sa uhrádzajú podľa počtu týždňov v predmetnej sezóne.
  3. rezervácie zrušené klubom z dôvodu konania sa turnajov a akcií nad rámec oznámených pred sezónou, budú nahradené.

Rezervačný systém na objednávanie kurtov slúži pre členov aj nečlenov, podmienky rezervácií sú uvedené priamo v rezervačnom systéme alebo vo VOP. Pre ďalšie informácie kontaktujte recepciu 02/206 206 00, alebo mailom na zrubakova@tkslovan.sk, poprípade cez kontaktný formulár na našej stránke.