Štruktúra klubu

TK Slovan je občianske združenie, ktoré bolo založené ako pokračovateľ TJ Slovan, v súčasnosti mu predsedá Miloslav Mečíř, olympijský víťaz zo Soulu z roku 1988.

Má 100 kmeňových členov, ktorí majú rozhodovacie právo na výročnej členskej schôdzi konanej raz ročne.

Výbor TK sa skladá z deviatich členov, ktorí sú volení na dvojročné obdobie.

V SÚČASNOSTI JE ZLOŽENIE VÝBORU NASLEDOVNÉ:

Predseda : Miloslav Mečíř

  • RNDr. Branislav Maťátko
  • Ing. Eleonóra Adamcová
  • Ing. Evžen Balko
  • JUDr. Ivan Macák
  • Mgr. Zuzana Feltsan Kučová
  • Ing. Miroslav Gajdošík
  • Marián Vajda
  • JUDr. Radka Zrubáková- vykonávajúca funkciu sekretára TK

Výbor zasadá raz za dva týždne, zápisnice z jednotlivých zasadnutí sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte klubu.