Súťažný tenis

Hráči zaradení do kategórie súťažného tenisu sú u nás v klube rozdelení podľa výkonnosti a veku do zodpovedajúcich skupín. Na základe ich zaradenia do jednotlivých skupín sú určené poplatky za tréningový proces, ktorý je prispôsobený veku a výkonnosti hráčov a skupín. Ďalšie informácie o poplatkoch a tréningovom procese budú poskytnuté osobne.

Rozdelenie hráčov do skupín:

  • Hráči extraligy
  • Reprezentanti
  • CTM (Centrum talentovanej mládeže)
  • Dorast
  • Mladší a starší žiaci
  • Deti do 10 rokov (HTO)
  • Prípravka

Hráčom spĺňajúcim kritéria STZ na zaradenie do Reprezentácie príp. CTM je poskytovaná dotácia od klubu, na základe ktorej sú ich mesačné poplatky upravené.

Všetci hráči majú možnosť si doobjednať hodiny mimo tréningového procesu na individuálne tréningy. Kurty si môžu hráči objednať jednorazovými alebo celosezónnymi rezerváciami cez rezervačný systém, podľa platných pravidiel schválených výborom TK Slovan na danú sezónu. Všetci hráči sú povinní uhradiť ročný členský poplatok vo výške 100 € pre hráčov nad 10 rokov, resp. 50 € pre deti do 10 rokov. Hráčske poplatky je nutné uhradiť bez ohľadu na počet absolvovaných tréningov.