Tréneri

Roman Hajdušík

ŠÉFTRÉNER KLUBU

romanhajdusik@gmail.com

Ján Studenič

METODIK KLUBU
ŠÉFTRÉNER TENISOVEJ PRÍPRAVKY

jan.studenic68@gmail.com

Herbert Bende

TRÉNER KLUBU

herbert.bende@gmail.com

Milan Kanka

TRÉNER CTM, ŽIACTVO

kankamilan.canas@gmail.com

Jozef Blaško

TRÉNER CTM, ŽIACTVO

blaskojozef@pobox.sk

Michal Kyselovič

TRÉNER TENISOVEJ PRÍPRAVKY

pripravka.slovan@gmail.com

Matej Maruščák

TRÉNER TENISOVEJ PRÍPRAVKY, ŽIACTVO

matej.maruscak@gmail.com

Podmienky vykonávania činnosti trénerov na dvorcoch TK Slovan

Dňa 31. 1. 2017 výbor TK Slovan na svojom zasadnutí rozhodol o podmienkach vykonávania činnosti trénerov na dvorcoch TK Slovan.

Tréner, ktorý má záujem využívať dvorce Tenisového klubu Slovan na prevádzkovanie svojej činnosti je povinný požiadať o vydanie Klubovej trénerskej licencie. Tréner bez klubovej licencie nemá právo vykonávať svoju činnosť na dvorcoch klubu.

V prípade porušenia tohto pravidla si klub vyhradzuje právo zrušenia rezervácie na hranie podľa zakúpenej jednorazovej alebo celosezónnej rezervácie a vrátenie zaplatených prostriedkov za rezerváciu.

Toto právo môže klub použiť aj voči inej osobe, a to v prípade, že sa možnosť jednotlivého alebo celosezónneho hrania viaže na klienta osoby vykonávajúcej trénerskú činnosť bez platnej klubovej licencie.